Privacy statement

Wij vinden de privacy van onze klanten en bezoekers van cheermatic.com belangrijk en behandelen de persoonlijke informatie die je ons toevertrouwd met zorg.

Transparantie

Middels deze privacy statement willen we transparant zijn in de gegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Alle persoonsgegevens verwerken op zo’n manier dat dit in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Waarom wij gebruiksgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Surfgedrag & bezoekgegevens

Op cheermatic.com en gelieerde websites worden bezoekgegevens bijgehouden. Denk bijvoorbeeld aan het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina’s, het tijdstip en browsergegevens. Na registratie worden deze gegevens gebruikt voor statistische data analyses. Deze inzichten gebruiken we vervolgens om de website te optimaliseren. Op die manier verhogen we de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Cookies

Wij maken op cheermatic.com en gelieerde websites gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat met webpagina’s wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken deze cookies om instellingen en voorkeuren te kunnen onthouden, online reclamecampagnes op geaggregeerd niveau te kunnen analyseren en om het gebruik van de website door gebruikers in kaart te brengen. U kunt deze cookies via uw browser uitzetten.

Webanalyse tools

We gebruiken Google Analytics om bezoekgegevens van cheermatic.com en gelieerde websites vast te leggen. Ook online reclamecampagnes waarbij de mogelijkheid bestaat om klikgedrag te volgen worden hiermee bijgehouden. Dit om reclamecampagnes te kunnen optimaliseren. De door Google Analytics verzamelde gegevens wordt door Google opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens kunnen op servers in de Verenigde Staten worden opgeslagen. In het privacybeleid van Google staat verder beschreven wat daarvan eventuele gevolgen zijn. Cheermatic.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk falen of misbruik van klantgegevens die via software van derden wordt verwerkt en opgeslagen.

Social Media

Op cheermatic.com zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals, maar niet uitsluitend, Facebook, Twitter, Whatsapp. Deze knoppen worden aangeleverd door de Social Media platformen waarvan wij gebruik maken. Deze knoppen plaatsen cookies in uw browser om surfgedrag te kunnen meten.

Hier vindt u meer informatie over de wijze waarop de social media netwerken omgaan met de privacy Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen).

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven op een nieuwsbrief waarmee wij u willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten. Uw e-mailadres wordt alleen aan de nieuwsbrief toegevoegd nadat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Elke nieuwsbrief bevat een mogelijkheid om op ieder gewenst tijdstip kunt afmelden. Emailadressen worden niet met derden gedeeld of aan derden verkocht.

Recht op correctie en verwijdering

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijk onjuistheden bevatten, onvolledig zijn, niet ter zake doen voor het doel waarvoor we deze gegevens hebben verzameld dan kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met onze product en dienstinfo:

Cheermatic is onderdeel van Remix Marketing

Sisalbaan 5-a

2352AZ Leiderdorp

Privacy statement aanpassen

Wij behouden het recht om deze privacy statement aan te passen mochten wij dit nodig achten. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.